logo
Shenzhen Minsta Electronics Co., Ltd
Sản Phẩm chính: Wifi Ăng Ten, Ăng-ten 4G Ăng Ten, Ăng Ten GPS, 5G Ăng Ten, Ăng Ten Ngoài Trời
4G LTE
Tùy biến
Sẵn sàng vận chuyển